News

ELECTRONIC CARD DAMAVAND

برداشت های خودپرداز موبایل در هنگ کنگ
09 آذر 1398

برداشت پول از یکی از 600 دستگاه خودپرداز بانکی Hang Seng در هنگ کنگ به زودی به راحتی استفاده از تلفن همراه با استفاده از تکنولوژی NFC یا اسکن کدQR میسرخواهدبود.

Read more ...

خبرهای حضوردر پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران(از28تا30آبان ماه 1398)
04 آذر 1398

محصولات الکترونیک کارت دماوند در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران

Read more ...

استخدام شرکت الکترونیک کارت دماوند
24 مهر 1398

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه دراستان آذربایجان غربی(ارومیه) استخدام می کند.

Read more ...

دعوت به همکاری
17 مهر 1398

شرکت الکترونیک کارت دماوندکارشناس مانیتورینگ استخدام می کند

Read more ...

استخدام شرکت الکترونیک کارت دماوند
27 شهریور 1398

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک تعدادی برنامه نویس استخدام می کند.

Read more ...

استخدام شرکت الکترونیک کارت دماوند
04 شهریور 1398

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک تعدادی برنامه نویس استخدام می کند.

Read more ...

page  1  of  8